Zvērināta advokāte Regīna Siksna pēc vienošanās ar klientu sniedz juridiskos pakalpojumus  civillietās, krimināllietās un administratīvā pārkāpuma lietās, vai pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai zvērinātu advokātu vecākā uzdevumā.

Juridisko palīdzību zvērināta advokāte sniedz visā Latvijas Republikas teritorijā, latviešu un krievu valodā, kā arī attālinātā veidā, iepriekš vienojoties ar klientu. Darbā ar klientu tiek ievērota konfidencialitāte, sapratne un tiek izstrādāts katra klienta interesēm atbilstošs juridisks risinājums.